Systémové služby pro IT

Kontaktní osoba: Tomáš Hlawiczka (tomas.hlawiczka@ictsystem.cz)

Externě spravujeme celou podnikovou IT infrastrukturu, tedy fyzické a virtuální servery, počítače včetně periferií, počítačové sítě. Máme specialisty na archivaci a zálohování dat, bezpečnost, antivirovou a antispamovou ochranu. Podporujeme služby elektronické pošty, cloudu a hostingu.

Jsme dostupní 24 hodin 7 dnů v týdnu.